• wyprowadzanie zaległości
  • generowanie płatności dla pracowników i kontrahentów
  • odbiór dokumentów z siedziby firmy
  • sporządzanie dodatkowych sprawozdań, raportów, zestawień, zależnie od potrzeb klienta