KPiR muszą prowadzić osoby prowadzące działalność gospodarczą, które wybrały jako formę opodatkowania przychodu zasady ogólne lub podatek liniowy. Dokładniej spółki jawne, spółki partnerskie i spółki cywilne.

Wskazane podmioty prowadzą podatkową księgę, jeżeli ich przychody z działalności gospodarczej za poprzedni rok podatkowy nie przekroczyły 2.000.000 EUR w przeliczeniu na walutę polską według średniego kursu NBP obowiązującego na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedzającego dany rok podatkowy.

Ponadto obowiązek prowadzenia KPiR dotyczy również osób prowadzących gospodarstwo rolne bez zatrudnienia w nim pracowników, członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych oraz pracowników rolnych, wykonujący działalność gospodarczą osobiście lub z udziałem członków rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym, jeżeli łączny przychód z tej działalności gospodarczej nie przekracza 10.000 zł w roku podatkowym.

Biuro, w ramach świadczonych, usług zapewnia Klientom:

 • Prowadzenie KPiR zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi.
  Podstawą są dowody księgowe przekazywane przez klienta oraz dowody opracowane przez biuro na podstawie dodatkowych ewidencji
 • Zarządzanie ewidencją środków trwałych
 • Obliczanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą
 • Rozliczanie operacji na bankowych rachunkach złotowych i walutowych
 • Prowadzenie koniecznych ewidencji dla podmiotów zobowiązanych do odprowadzania podatku od towarów i usług (VAT), także sporządzanie i składanie deklaracji oraz plików JPK_VAT
 • Zgłaszanie i rozliczanie ubezpieczeń społecznych z ZUS osób prowadzących działalność
 • Dokonanie zamknięcia książki na koniec roku podatkowego przy uwzględnieniu dostarczonego przez klienta spisu z natury
 • Obsługa podatkowa pracowników zatrudnionych w przedsiębiorstwie
 • Przygotowanie zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym przez osobę fizyczną
 • Prowadzenie dokumentacji finansowych przeznaczonych dla banków i instytucji finansowych
 • Sporządzanie sprawozdań statystycznych
 • Inne usługi dostosowane do indywidualnych potrzeb klientów biura