Księgowość jest nierozerwalnie związana z obsługą kadrowo-płacową firmy, dlatego nasze biuro wykonuje kompleksową obsługę firm także w tym zakresie. Oferta naszego biura skierowana jest przede wszystkim do Przedsiębiorców, którzy mają świadomość, że obsługa kadr i płac musi być prowadzona zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, z zachowaniem wymaganych terminów oraz należytą starannością, a jednocześnie chcą obniżyć koszty związane z wypełnieniem tych obowiązków.
W ramach obsługi płacowo-kadrowej mieszczą się m.in.:
 • Sporządzanie dokumentacji aktualizacyjnej płatnika lub ubezpieczonego,
 • Zgłaszanie płatnika, ubezpieczonego do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych,
 • Sporządzenie i wysyłka raportów miesięcznych i deklaracji rozliczeniowych,
 • Wyrejestrowanie płatnika, ubezpieczonego z ubezpieczeń społecznych i z ubezpieczenia zdrowotnego,
 • Przygotowanie dokumentacji niezbędnej do uzyskania zasiłku chorobowego,
 • Dostarczanie do ZUS kompletu dokumentacji zwolnień lekarskich,
 • Sporządzanie list płac
 • Prowadzenie kart wynagrodzeń pracowników,
 • Wystawianie zaświadczeń o zarobkach,
 • Przygotowywanie raportów ZUS RMUA.
 • Sporządzanie rocznych informacji PIT-11 i PIT-8B.