Kasa fiskalna bez tajemnic

Kasy rejestrujące, potocznie nazywane fiskalnymi, służą do ewidencjonowania każdej transakcji sprzedaży detalicznej, w tym również takiej, która jest zwolniona z podatku.

Rejestracji nie podlegają zwroty towaru i uznane reklamacje towaru i usług – Zgodnie z ustawą VAT do ich prowadzenia zobowiązany jest każdy przedsiębiorca, który sprzedaje towary lub usługi osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej oraz rolnikom ryczałtowym.

Kto nie musi mieć kasy

Z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących zwolnieni są podatnicy, u których obrót zrealizowany nie przekroczył w poprzednim roku podatkowym kwoty 20 000 zł. Wyjątkiem są podatnicy rozpoczynający sprzedaż na rzecz osób prywatnych. W ich przypadku próg ten ulega obniżeniu proporcjonalnemu do okresu prowadzenia sprzedaży.

Do limitu 20 000 zł nie zalicza się takich transakcji jak sprzedaż: nieruchomości, środków trwałych, wartości prawnych i niematerialnych.

Ewidencja na kasie fiskalnej (zwolnienia przedmiotowe) nie musi być prowadzona jeśli transakcje dotyczą m.in. usług związanych ze zbieraniem odpadów (również niebezpiecznych), usług telekomunikacyjnych, finansowych i ubezpieczeniowych, pocztowych, , sprzedaży energii elektrycznej, paliw gazowych a także sprzedaży: środków trwałych, wartości prawnych i niematerialnych, nieruchomości – jeśli jest wystawiona faktura, sprzedaży energii elektrycznej, paliw gazowych, itp. Pełna lista czynności zwolnionych z ewidencjonowania znajduje się w Załączniku do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2018 r. (poz. 2519)

Warto wiedzieć

Że przedsiębiorca, który w ustawowym terminie dokona instalacji oraz rejestracji kasy w urzędzie skarbowym,  może ubiegać się o zwrot części poniesionych wydatków na zakup tego urządzenia, o ile była to kasa on-line (ulga nie dotyczy zakupu kas z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii)