Zmiany w składce zdrowotnej dla przedsiębiorców w Polsce, które wejdą w życie 1 stycznia 2025 r

Najważniejsze zmiany w składce zdrowotnej:
  • Wprowadzona zostanie zryczałtowana składka zdrowotna dla wszystkich przedsiębiorców rozliczających się na zasadach ogólnych (na skali podatkowej).
  • Wysokość składki wyniesie 9% od 75% płacy minimalnej, co oznacza około 310 zł miesięcznie w 2025 roku.
  • Przedsiębiorcy rozliczający się podatkiem liniowym zapłacą składkę zdrowotną od nadwyżki dochodów ponad 2-krotność przeciętnego wynagrodzenia.
  • Przedsiębiorcy na ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych zapłacą składkę zdrowotną od przychodów do 4-krotności przeciętnego wynagrodzenia, a powyżej tej kwoty dodatkowo 3,5% od nadwyżki.
  • Ministerstwo Finansów zlikwiduje ulgę na składkę zdrowotną dla przedsiębiorców w PIT..
Korzyści dla przedsiębiorców:
  • Obniżenie wysokości składki zdrowotnej dla 93% przedsiębiorców PIT, szczególnie dla tych o niskich i średnich dochodach.
  • Uproszczenie systemu rozliczeń składek zdrowotnych.
  • Zwiększenie stabilności i przewidywalności prowadzenia działalności gospodarczej.
Wpływ na system ochrony zdrowia:
  • Zwiększenie stabilności finansowej systemu ochrony zdrowia.
  • Zwiększenie dostępności do świadczeń zdrowotnych.

Źródło:

Ministerstwo Finansów, „Założenia planowanych zmian w składce zdrowotnej przedsiębiorców”, 2024.03.22,