Obowiązek posiadania adresu do e-Doręczeń:

 • Od 10 grudnia 2023 r. adres do e-Doręczeń jest obowiązkowy dla podmiotów niepublicznych wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS). Oznacza to, że wniosek o wpis do KRS składany od tego dnia automatycznie zawiera wniosek o utworzenie adresu do e-Doręczeń.
 • Firmy zarejestrowane w CEIDG do 31 grudnia 2024 r. mają obowiązek założenia adresu do e-Doręczeń do 30 września 2026 r.

Pozostałe firmy z CEIDG oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą będą miały obowiązek założenia adresu do e-Doręczeń w kolejnych etapach, zgodnie z harmonogramem, który zostanie ogłoszony wkrótce.

Jak założyć adres do e-Doręczeń:

Publiczna usługa e-Doręczeń:

 • Wejdź na stronę https://www.biznes.gov.pl/pl.
 • Zaloguj się na swoje Konto Przedsiębiorcy.
 • Wybierz zakładkę „e-Doręczenia”.
 • Kliknij przycisk „Złóż wniosek o utworzenie adresu do e-Doręczeń”.
 • Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie.

Usługa komercyjna:

 • Wybierz dostawcę usługi e-Doręczeń z listy dostępnej na stronie https://www.gov.pl/web/e-doreczenia.
 • Załóż konto u wybranego dostawcy i postępuj zgodnie z jego instrukcjami.

Korzyści z e-Doręczeń:

 • Szybka i bezpieczna komunikacja z urzędami.
 • Dostęp do pism urzędowych z dowolnego miejsca i o każdej porze.
 • Oszczędność czasu i pieniędzy.
 • Redukcja ryzyka zagubienia korespondencji.
Dodatkowe informacje:

Więcej informacji na temat e-Doręczeń można znaleźć na stronach:
https://www.gov.pl/web/e-doreczenia

W razie pytań można również skontaktować się z infolinią e-Doręczeń, wybierając numer 800 195 555.

Obowiązki dla przedsiębiorców, które można podzielić na trzy etapy:

Etap 1: od 10 grudnia 2023 r.

Dotyczy przedsiębiorców zarejestrowanych w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowych (KRS) przed 10 grudnia 2023 r.

Obowiązki te obejmują:

Założenie adresu do doręczeń elektronicznych:

 • Możliwe jest to za pomocą publicznej usługi na stronie biznes.gov.pl lub usług komercyjnych.
 • Adres powinien składać się z nazwy skrzynki (np. nazwafirmy) oraz domeny publicznej wskazanej w ustawie (np. @epror.gov.pl).

Wpisanie adresu do doręczeń elektronicznych do Centralnej Ewidencji i Informacji Gospodarczej (CEIDG) lub KRS:

 • Można to zrobić online na stronie CEIDG lub KRS.
 • Wpisanie adresu jest niezbędne, aby móc otrzymywać korespondencję elektroniczną od organów administracji publicznej.

Etap 2: od 1 października 2026 r.

Dotyczy przedsiębiorców zarejestrowanych w CEIDG do 31 grudnia 2023 r.

Obowiązki te obejmują:

 • Założenie adresu do doręczeń elektronicznych (tak jak w etapie 1).
 • Wpisanie adresu do doręczeń elektronicznych do CEIDG:
 • Można to zrobić online na stronie CEIDG.

Etap 3: od 1 stycznia 2029 r.

Dotyczy wszystkich pozostałych przedsiębiorców, którzy nie zostali objęci obowiązkiem w poprzednich etapach.

Obowiązki te obejmują:

 • Założenie adresu do doręczeń elektronicznych (tak jak w etapie 1).
 • Wpisanie adresu do doręczeń elektronicznych do CEIDG lub KRS:
 • Można to zrobić online na stronie CEIDG lub KRS.

Dodatkowe obowiązki:

 • Monitorowanie skrzynki do doręczeń elektronicznych:
 • Przedsiębiorcy mają obowiązek regularnie sprawdzać swoją skrzynkę do doręczeń elektronicznych, aby nie przegapić żadnej korespondencji od organów administracji publicznej.

Zapewnienie możliwości odbioru korespondencji w formie papierowej:

 • Nawet w przypadku doręczeń elektronicznych, przedsiębiorcy muszą nadal zapewniać możliwość odbioru korespondencji w formie papierowej na wniosek adresata.

Nieprzestrzeganie obowiązków wynikających z ustawy o doręczeniach elektronicznych może skutkować sankcjami finansowymi.

Ważne informacje:

 • Przedsiębiorcy mogą skorzystać z bezpłatnej pomocy w zakresie założenia i konfiguracji adresu do doręczeń elektronicznych. Pomoc ta jest dostępna na stronie internetowej Usługi GovTech (https://www.gov.pl/web/govtech).

Więcej informacji na temat ustawy o doręczeniach elektronicznych można znaleźć na stronach internetowych:

Pamiętaj, że powyższe informacje są ogólnym zarysem obowiązków przedsiębiorców wynikających z ustawy o doręczeniach elektronicznych. W przypadku pytań lub wątpliwości, należy zawsze skonsultować się z prawnikiem lub naszym biurem rachunkowym RENDOR.